Instrument: Drive

De werkmotivatie scan
Prestaties zijn altijd afhankelijk van zowel willen als kunnen. De EPS brengt het kunnen in kaart, de WMS het willen (motivatie).

Vraagstuk: de mate en wijze waarop medewerkers gemotiveerd zijn. De WMS brengt zowel intrinsieke motivatie (het werk zelf is motiverend) als extrinsieke (mensen werken voor de geld, status of een andere beloning) in kaart. Het soort motivatie is onder meer belangrijk voor het type prestatie dat we willen stimuleren. Tevens kan deze scan worden ingezet voor het reduceren van stress, burnout en verzuim.

Drivers: in de WMS worden drie factoren in kaart gebracht:
> De mate waarin een aantal basisbehoeften worden ingevuld of gefrustreerd. Voorbeelden van deze basisbehoeften zijn behoefte aan autonomie en sociale connectie.
> De rol van organisatie inrichting (zoals beoordeling en beloning)
> De rol van de medewerker (jobcrafting – het zelf aanpassen van het eigen werk)

Onderzoek laat zien dat invulling van basisbehoeften leidt tot intrinsieke motivatie, terwijl frustratie een goede voorspeller is van verzuim en burnout.

Zowel individu als organisatie en leiderschap spelen een belangrijke rol bij de invulling en frustratie van behoeften. Op individueel niveau kunnen uitkomsten zo als coachingsinstrument dienstdoen, terwijl resultaten op team of organisatie niveau gebruikt kunnen worden voor leiderschaps- of organisatie ontwikkeling. De WMS geeft de professional een stevige basis om aan de slag te gaan met de verbetering van motivatie.

Investering: 150 euro (tot 15 personen)

Aan de slag

Masterclass Drive

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Google+
https://humetrics.nl/instrumenten/drive">
Twitter
LinkedIn