P6/HEXACO

De P6 is een persoonlijkheidstest gebaseerd op de zes dimensies van het HEXACO persoonlijkheidsmodel. De HEXACO is op dit moment het meest krachtige persoonlijkheidsmodel op de markt. Het wordt gezien als de opvolger voor de Big 5, het persoonlijkheidsmodel dat decennia de standaard was in wetenschappelijk onderzoek (lees hier over belangrijke verschillen).

Wetenschappelijke persoonlijkheidsmodellen blijken in de praktijk vaak minder praktisch (lees hier waarom). Om die reden heeft Humetrics de P6 ontwikkeld. De onderliggende vragenlijsten van de P6 zijn min of meer hetzelfde als die van de HEXACO, het belangrijkste verschil zit in hoe de uitkomsten worden gepresenteerd en gecombineerd met andere gegevens. In de rapportage  ziet de invuller hoe hij of zij afwijkt van het gemiddelde. De beide uitersten op deze schaal zijn neutraal geformuleerd. In de HEXACO hebben we bijvoorbeeld de dimensie vriendelijkheid (agreeableness). In de P6 is dit de dimensie conflict oriëntatie met links (lage vriendelijkheid) Competitief/assertief en rechts (hoge vriendelijkheid) Sociaal/meegaand.

 

Toepassing
De P6 heeft drie belangrijke toepassingsgebieden
> Coaching/persoonlijke ontwikkeling (P6/PE-fit)
> Selectie (P6/Selectie)
> Communicatie/samenwerking (P6/Persoonlijkheid)
> Feedback (P6/feedback)

De P6/PE-fit geeft inzicht in zowel persoonlijkheid als in de aansluiting tussen persoonlijkheid en de werkomgeving (de PE-fit). De vragenlijst bestaat uit 36 vragen over persoonlijkheid en 24 over de werkomgeving (lees meer over PE-fit). De geaggregeerde scores van een team kan ook gebruikt worden om inzicht te krijgen in hoe de werkomgeving wordt ervaren. Is de werkomgeving inderdaad innovatief en wordt samenwerking echt gestimuleerd?
Kijkt hier voor de certificering van de P6/PE-fit.

De P6/Selectie bestaat uit drie vragenlijsten. De eerste wordt ingevuld door de kandidaat en bestaat uit 72 vragen over persoonlijkheid. De tweede vragenlijst wordt ingevuld door toekomstige collega’s en is een inventarisatie van de werkomgeving (zie ook PE-fit). De derde vragenlijst wordt vaak door het management ingevuld en heeft betrekking op de gewenste werkomgeving. Op basis van de drie vragenlijsten kan worden bepaald welke kandidaat het beste past bij de actuele en gewenste omgeving.

De P6/Persoonlijkheid bestaat uit 72 vragen over persoonlijkheid. Door de scores op deze test te vergelijken met de scores van andere mensen, kan inzicht worden verkregen in waar mensen sterk verschillen en hoe dit tot misverstanden of zelfs conflicten kan leiden.

De P6/feedback bestaat uit 24 vragen over de persoonlijkheid van een andere persoon. Door scores van vier of vijf beoordelaars samen te voegen, ontstaat een beeld van hoe iemand ervaren wordt. Deze scores kunnen worden vergeleken met de eigen scores uit de P6/Persoonlijkheid, om zo inzicht te krijgen in hoe je overkomt en waar mogelijke vertekeningen zitten.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Google+
https://humetrics.nl/instrumenten/persoonlijkheid-in-context">
Twitter
LinkedIn