Missie

Humetrics geeft professionals de tools voor evidence based gedragsverandering.

Waarom
De wetenschap biedt een enorme hoeveelheid kennis die van onschatbare waarde kan zijn voor de ontwikkeling en optimaal functioneren van mensen. De meeste van die kennis wordt niet vertaald naar praktische methoden of instrumenten en ligt zo onbenut. Tegelijkertijd wordt in organisaties veelal gewerkt met methoden die weinig tot geen praktische waarde hebben.

“If doctors practiced medicine the way many companies practice management, there would be far more sick and dead patients, and many more doctors would be in jail.”
– Stanford Business professor Jeffrey Pfeffer (Hard Facts, 2006)

Het toegankelijk maken van een evidence based benadering van gedragsverandering betekend waarde creëren voor:
> Professionals, die effectiever kunnen werken, en daardoor voor
> Organisaties, waarin mensen beter tot hun recht komen, en daardoor voor
> Mensen, die kunnen groeien en bloeien (in prestaties, interacties etc.)

Hoe beter wordt omgegaan met de factor mens in organisatie, hoe beter het gaat met mensen (zij kunnen groeien en vervulling vinden in het werk) en organisaties (zij kunnen presteren). De missie van Humetrics is het creëren van waarde voor mensen en organisaties.

Hoe
Humetrics biedt kennis en instrumenten die klanten helpen grip te krijgen op uitdagingen die samenhangen met gedrag. De primaire doelgroep is daarbij professionals ie actief zijn in gedragsverandering in organisaties (B2B, zoals adviseurs, trainers, coaches en HR professionals). Humetrics biedt deze professionals producten die hen helpen met uitdagingen rond onder meer samenwerking, leiderschap, motivatie en prestatie.

Overzicht instrumenten
Masterclasses

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Google+
https://humetrics.nl/voorbeeld-pagina/visie-en-missie">
Twitter
LinkedIn