Instrument: Proactiviteit in Werk

Hoe kunnen medewerkers gestimuleerd worden om vaker vanuit zichzelf initiatief te nemen?

Vraagstuk: proactiviteit (de mate waarin medewerkers vanuit zichzelf initiatief nemen om verbeteringen te realiseren). De scan geeft inzicht in de mate waarin de houding in het werk proactief of reactief is, en de mate waarin medewerkers zelf denken proactief te zijn.

Drivers: Proactief gedrag hangt samen met zowel de persoonlijkheid van de medewerker als omstandigheden in het werk. De PWS kijkt naar beide soorten drivers. In het werk kunnen dit zaken zijn als de wijze waarop functies zijn ingericht en medewerkers voldoende steun ervaren.

Deze scan helpt grip te krijgen op oorzaken van passiviteit (bijvoorbeeld de selectie op een bepaald type persoon of juist problemen in de samenwerking) en waar te beginnen met het stimuleren van proactiviteit.

Investering: 150 euro (tot 15 personen)

Aan de slag

Masterclass proactiviteit

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Google+
https://humetrics.nl/instrumenten/proactiviteit-in-werk">
Twitter
LinkedIn