Evidence based werk

Evidence Based Management (EBM) heeft betrekking op het gebruik van wetenschappelijke kennis en methoden bij het analyseren van vraagstukken en het maken van keuzes in interventies.
– Max Wildschut – Psychologie van Gedrag in Organisaties (Boom, 2016) | Lees paragraaf over EBM

Alle methoden en instrumenten van Humetrics zijn volgens een drietal stappen ontwikkeld:
1. Identificeer een vraagstuk waar professionals mee aan de slag willen
2. Doorzoek actuele wetenschappelijke literatuur naar factoren die
– Aantoonbaar invloed hebben op het vraagstuk
– Beïnvloedbaar zijn binnen de context van een organisatie
3. Ontwikkel een product dat de professional in staat stelt met deze kennis aan de slag te gaan. Een dergelijk product bestaat uit ten minste:
– Een onderzoeksinstrument en rapportage waarin alle relevante informatie op een overzichtelijke wijze worden gepresenteerd.
– Een helder theoretisch raamwerk dat de professional in staat stelt de informatie te plaatsen.
– Een interventie raamwerk dat de professional in staat stelt praktisch met het verkregen inzicht aan de slag te gaan.

Een voorbeeld van een vraagstuk is proactiviteit. In de wetenschap is veel bekend over hoe proactiviteit in organisaties ontstaat. Onder meer autonomie (invloed hebben), stuurruimte (zelf kunnen beslissen) en persoonlijkheid spelen hierbij een rol. De proactief werk scan (PWS) geeft inzicht in alle relevante factoren die van invloed zijn op proactiviteit. De professional heeft zo direct inzicht in waar hij of zij invloed op moet uitoefenen, om meer proactiviteit te stimuleren.

Overzicht instrumenten

Lees ook: Waarom evidence based werken niet werkt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Google+
https://humetrics.nl/voorbeeld-pagina/evidence-based-management">
Twitter
LinkedIn