Instrument: Gezag

Universal Leadership Requirements inventory (ULRi)

Leiderschap kan vanuit twee perspectieven begrepen worden:
> Inhoudelijk: wat moet een leider doen om een groep (team of organisatie) succesvol te maken.
> Sociaal: wordt de leider ook echt als een leider gezien en geaccepteerd. Heeft de leider gezag in de groep?

De effectiviteit van leiders is niet alleen afhankelijk van de inhoud, maar ook van de acceptatie van de leider. Krijgt een leider de groep niet mee, dan kan hij of zij de groep ook niet succesvol maken. Dwang (gebruik van macht) kan op korte termijn resultaten opleveren, maar blijkt uiteindelijk een negatief effect op prestaties te hebben. De ULRi brengt het sociale aspect van leiderschap in beeld.

Vraagstuk: de kwaliteit en effectiviteit van leiderschap. De ULRi geeft inzicht in het gezag van de leider en de mate waarin deze als effectief wordt ervaren. De ULRi geeft ook inzicht in de mate waarin het gedrag van de leider als dominant (dwingend, vanuit macht) wordt ervaren. Dominant gedrag van leiders blijkt een veelheid aan negatieve effecten te hebben, onder meer op verloop, samenwerking, motivatie en burnout.

Drivers: De ULRi geeft inzicht in een aantal van de basisvoorwaarden (universal requirements) voor gezag. Voorbeelden zijn de mate waarin de leider inzicht heeft in de uitdagingen van de groep en gemotiveerd is zich in te zetten voor de groep (dienen).

De ULRi is een feedback instrument, wat wil zeggen dat een groep ondergeschikten dit onderzoek invult over hun leidinggevende. Wanneer anonimiteit gewaarborgd is, biedt de ULRi een krachtige ondersteuning voor leiderschapsontwikkeling.

Investering: 150 euro (tot 15 personen)

Aan de slag

Masterclass Gezag

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Google+
https://humetrics.nl/instrumenten/gezag">
Twitter
LinkedIn