Masterclass Motivatie in werk

Mensen kunnen gemotiveerd zijn in het werk omdat het werk zelf voldoening geeft (intrinsieke motivatie) of omdat het hen iets oplevert, zoals geld of status (extrinsieke motivatie). Het een is niet noodzakelijk beter dan de ander, met beide type motivatie kunnen hoge prestaties ontstaan. Intrinsieke motivatie hangt echter wel samen met meer werkplezier, meer creativiteit en ook meer flexibiliteit.

De mate waarin mensen intrinsiek gemotiveerd zijn hangt sterk samen met de mate waarin een aantal basale menselijke behoeften ingevuld worden, zoals de behoefte aan autonomie en menselijke verbinding (connectie). Frustratie van die behoeften blijkt weer een sterke voorspeller van stress, burnout en verzuim. In deze masterclass krijgt u een dieper inzicht in deze basisbehoeften en hoe deze ingevuld of gefrustreerd raken.

In elke masterclass gebruikt u informatie uit de praktijk om te reflecteren op de theorie. Om deze informatie te verzamelen maakt u hier gebruik van de WMS, een instrument dat inzicht geeft in:
> De mate waarin medewerkers intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd zijn.
> De mate waarin een aantal basisbehoeften worden ingevuld of gefrustreerd.
> De rol van organisatie inrichting (zoals beoordeling en beloning)
> De rol van de medewerker (jobcrafting – het zelf aanpassen van het eigen werk)

De vragenlijsten kunt u uitzetten bij ondergeschikten, of zelf invullen over een leidinggevende. Het heeft de voorkeur de vragenlijst onder meerdere medewerkers uit te zetten om zo een zo accuraat mogelijk beeld te krijgen.

Locatie: Rotterdam

Tijden: van 10:00 tot 16:00

Deelnemers: 10 tot 14

Investering: 225,- euro ex.btw
Dit is inclusief gebruik onderzoeksinstrument (150,- euro ex.), materialen en lunch

Datum:nog te bepalen
Gebruik onderstaand formulier om je interesse voor deze masterclass aan te geven.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Google+
https://humetrics.nl/masterclasses/drive">
Twitter
LinkedIn