Masterclass: Proactiviteit

Hoe kunnen medewerkers gestimuleerd worden om vaker vanuit zichzelf initiatief te nemen? Is het een kwestie van trainen, belonen of gewoon meer proactieve mensen aannemen? Evolutie heeft het brein geprogrammeerd om in bepaalde situaties initiatief te nemen, en om in andere juist passief en afwachtend te zijn. Hoe rollen zijn gedefinieerd, welke bevoegdheden een medewerker krijgt en hoe collega’s zich opstellen heeft allemaal invloed op deze aangeboren mechanismen. In deze masterclass leert u hoe het brein deze overwegingen maakt en hoe hier op in te spelen. Aan het einde van deze masterclass heeft u een dieper inzicht in de werking van proactiviteit en concrete handvatten om proactiviteit in uw eigen organisatie te stimuleren?

In elke masterclass gebruikt u informatie uit de praktijk om te reflecteren op de theorie. Om deze informatie te verzamelen maakt u hier gebruik van de Proactief Werk scan, een instrument dat inzicht geeft in:
> De mate waarin medewerkers proactief zijn
> Persoonlijkheidskenmerken die samenhangen met proactiviteit
> Omgevingskenmerken die proactief gedrag stimuleren.

De vragenlijsten kunt u uitzetten bij ondergeschikten, of zelf invullen over een leidinggevende. Het heeft de voorkeur de vragenlijst onder meerdere medewerkers uit te zetten om zo een zo accuraat mogelijk beeld te krijgen.

Locatie: Rotterdam

Tijden: van 10:00 tot 16:00

Deelnemers: 10 tot 14

Investering: 225,- euro ex.btw
Dit is inclusief gebruik onderzoeksinstrument (150,- euro ex.), materialen en lunch

Datum: nog te bepalen
Gebruik onderstaand formulier om je interesse voor deze masterclass aan te geven.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Google+
https://humetrics.nl/masterclasses/proactiviteit">
Twitter
LinkedIn