Masterclass Teamflow

Goed functionerende teams zijn een bron van hoge prestaties voor de organisatie en van diepe voldoening voor de teamleden. De term Teamflow heeft hier betrekking op een optimale samenwerking waarin alle teamleden tot hun recht komen en synergie ontstaat. Is de teamflow hoog, dan presteert het team optimaal en ervaren teamleden diepe voldoening uit het teamwerk.

Om flow te ervaren als team, zullen een aantal specifieke randvoorwaarden ingevuld moeten worden, zoals het hebben van een helder gezamenlijk doel. Door beter te begrijpen hoe dit werkt en welke randvoorwaarden kritiek zijn, kunnen we dit proces van tot gezamenlijke flow komen aanzienlijk versnellen. In deze masterclass leert u hoe prestaties ontstaan in teams en welke teamprocessen te stimuleren en ontwikkelen.

In elke masterclass gebruikt u informatie uit de praktijk om te reflecteren op de theorie. Om deze informatie te verzamelen maakt u hier gebruik van Teamflow, een instrument dat inzicht geeft in onder meer:
> De beleving van de flow in het team
> kritieke interactiepatronen (bijvoorbeeld feedback geven en back-up gedrag)
> Doelafstemming (individuele doelen en gezamenlijke doelen)
> Transparantie (inzicht in elkaars doelen en expertises)

De vragenlijsten kunt u uitzetten bij ondergeschikten, of zelf invullen over een leidinggevende. Het heeft de voorkeur de vragenlijst onder meerdere medewerkers uit te zetten om zo een zo accuraat mogelijk beeld te krijgen.

Locatie: Rotterdam

Tijden: van 10:00 tot 16:00

Deelnemers: 10 tot 14

Investering: 225,- euro ex.btw
Dit is inclusief gebruik onderzoeksinstrument (150,- euro ex.), materialen en lunch

Datum: 8 feb. 2019
Ik kan niet op die datum, maar wordt graag op de hoogte gesteld van nieuwe bijeenkomsten >

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Google+
https://humetrics.nl/masterclasses/teamflow">
Twitter
LinkedIn