Houding en motivatie

Hoe zitten mensen in het werk? Houding en motivatie zijn van doorslaggevend belang voor prestaties in organisatie. Dezelfde factoren die bepalend zijn voor houding en motivatie, zijn ook van doorslaggevend belang bij burnout en verzuim.

Proactiviteit: Hoe kunnen medewerkers gestimuleerd worden om vaker vanuit zichzelf initiatief te nemen? De proactief werk scan (PWS) geeft inzicht in proactiviteit en de factoren die hier bepalend voor zijn. Meer over deze scan >

Betrokkenheid: in welke mate zijn medewerkers betrokken bij de organisatie en willen ze ook echt dat stapje extra zetten. De OCB (organizational citizen behavior) scan geeft inzicht in de betrokkenheid van medewerkers en de factoren die daar invloed op hebben. Meer over deze scan >

Motivatie: hoe zijn uw medewerkers gemotiveerd (intrinsiek/extrinsiek) en hoe kan motivatie het beste versterkt worden. Drive geeft u antwoord op deze vragen. Meer over deze scan >

Engagement: de engagement and performance scan (EPS) geeft inzicht in hoe uw medewerkers functioneren. Halen ze het beste uit zichzelf of gaan ze op halve kracht? De EPS is een krachtig instrument om medewerkers te helpen optimaal te functioneren. Meer over deze scan >

De organisatie thermometer is een instrument dat inzicht geeft in betrokkenheid, motivatie en engagement. Het is een korte en algemene scan die geen inzicht geeft in de onderliggende beïnvloeder. Dit onderzoek wordt gebruikt als eerste diagnose (waar liggen mogelijk problemen). Meer over deze scan >

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Google+
https://humetrics.nl/instrumenten/houding-en-motivatie">
Twitter
LinkedIn